Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 2416 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 2408 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 41%(983)51%(1218)7%(166)1%(28)1%(13)0 
 3,3 2393 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 13%(313)27%(646)38%(917)16%(386)5%(131)15 
 4,0 2295 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 23%(517)58%(1320)17%(389)3%(64)0%(5)3 
 4,3 2396 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 36%(853)56%(1341)8%(189)1%(13)0%(0)3 
 4,2 2407 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 37%(887)50%(1193)12%(278)2%(40)0%(9)0 
 4,2 2397 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 36%(874)52%(1256)8%(184)3%(67)1%(16)1 
 3,9 2308 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 27%(626)41%(937)27%(617)5%(114)1%(14)80 

 4,0 16604 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 30%(5053)48%(7911)17%(2740)4%(712)1%(188)102 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.