Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 565 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3562Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?38%(211)55%(310)6%(36)1%(5)0%(0)1 
 3,2558I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?8%(42)27%(152)44%(243)16%(92)5%(29)5 
 3,9542I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?18%(99)53%(286)26%(140)3%(16)0%(1)4 
 4,2563Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?26%(146)66%(372)8%(45)0%(0)0%(0)1 
 4,2561I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?34%(192)51%(288)13%(74)1%(6)0%(1)3 
 4,3563Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?39%(217)55%(312)5%(28)1%(4)0%(2)1 
 3,9556I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?24%(136)47%(261)25%(139)3%(18)0%(2)2 

 4,03905Total gennemsnit / (antal besvarelser)27%(1043)51%(1981)18%(705)4%(141)1%(35)17 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.