Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 2874 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 2859 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 38%(1098)54%(1534)7%(187)1%(18)1%(22)0 
 3,1 2866 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 7%(200)25%(713)42%(1212)19%(539)7%(202)0 
 3,9 2766 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 19%(529)56%(1547)21%(576)4%(103)0%(11)8 
 4,2 2857 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 32%(907)61%(1735)7%(194)0%(13)0%(8)0 
 4,2 2821 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 38%(1066)47%(1326)13%(374)2%(44)0%(11)45 
 4,2 2845 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 34%(965)58%(1660)5%(145)2%(65)0%(10)12 
 3,8 2741 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 29%(787)36%(993)27%(735)8%(212)1%(14)123 

 4,0 19755 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 28%(5552)48%(9508)17%(3423)5%(994)1%(278)188 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.