Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 557 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,5555Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?55%(305)41%(230)3%(18)0%(1)0%(1)0 
 3,3555I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?12%(66)28%(158)43%(239)12%(69)4%(23)0 
 4,1518I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?32%(165)53%(273)14%(74)1%(3)1%(3)1 
 4,4555Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?44%(243)53%(294)3%(17)0%(1)0%(0)0 
 4,4552I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?51%(281)42%(234)7%(36)0%(1)0%(0)1 
 4,4555Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?48%(269)46%(258)5%(26)0%(2)0%(0)0 
 4,2540I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?39%(212)47%(252)13%(69)1%(6)0%(1)1 

 4,23830Total gennemsnit / (antal besvarelser)40%(1541)44%(1699)13%(479)2%(83)1%(28)3 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.