Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 10472 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 10443 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 38%(4006)53%(5509)7%(754)1%(131)0%(43)9 
 3,0 10415 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 8%(805)26%(2734)37%(3853)21%(2188)8%(835)22 
 3,9 9705 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 20%(1909)57%(5565)20%(1952)2%(238)0%(41)38 
 4,3 10393 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 34%(3569)59%(6160)6%(612)0%(41)0%(11)13 
 4,1 10430 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 31%(3239)51%(5367)15%(1605)2%(193)0%(26)22 
 4,2 10395 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 32%(3377)57%(5906)8%(826)3%(260)0%(26)13 
 3,8 10161 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 23%(2306)43%(4378)25%(2591)8%(802)1%(84)119 

 3,9 71942 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 27%(19211)50%(35619)17%(12193)5%(3853)1%(1066)236 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.