Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 5788 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,35768Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?42%(2397)51%(2926)6%(357)1%(58)1%(30)5 
 3,25758I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?9%(541)26%(1475)42%(2428)17%(990)6%(324)9 
 4,15452I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?27%(1445)58%(3149)14%(784)1%(64)0%(10)15 
 4,25772Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?30%(1723)65%(3758)5%(280)0%(6)0%(5)3 
 4,25751I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?34%(1980)51%(2920)14%(791)1%(56)0%(4)3 
 4,35772Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?36%(2090)55%(3190)6%(374)2%(107)0%(11)2 
 4,25709I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?38%(2147)47%(2686)14%(796)1%(75)0%(5)2 

 4,139982Total gennemsnit / (antal besvarelser)31%(12323)50%(20104)15%(5810)3%(1356)1%(389)39 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.