Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - EUC Nordvest
 5320 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,35283Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?41%(2172)52%(2727)6%(319)1%(31)1%(34)6 
 3,15285I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?9%(498)26%(1366)39%(2062)20%(1051)6%(308)10 
 4,04908I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?21%(1029)57%(2819)19%(953)2%(96)0%(11)7 
 4,25281Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?29%(1548)64%(3386)6%(311)1%(30)0%(6)9 
 4,25276I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?37%(1950)50%(2651)11%(582)1%(73)0%(20)13 
 4,25249Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?35%(1830)56%(2930)8%(409)1%(71)0%(9)11 
 3,85143I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?23%(1184)43%(2224)27%(1383)6%(300)1%(52)56 

 4,036425Total gennemsnit / (antal besvarelser)28%(10211)50%(18103)17%(6019)5%(1652)1%(440)112 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.