Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 2431 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,52422Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?50%(1222)45%(1102)3%(81)0%(7)0%(10)0 
 3,32423I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?12%(291)30%(732)41%(991)13%(309)4%(100)2 
 4,12268I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?29%(664)57%(1285)13%(294)1%(21)0%(4)2 
 4,32414Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?33%(799)63%(1518)4%(88)0%(7)0%(2)1 
 4,42415I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?47%(1130)46%(1100)7%(179)0%(4)0%(2)1 
 4,42407Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?45%(1078)51%(1230)4%(93)0%(6)0%(0)4 
 4,22316I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?38%(881)47%(1083)13%(309)2%(39)0%(4)2 

 4,216665Total gennemsnit / (antal besvarelser)36%(6065)48%(8050)12%(2035)2%(393)1%(122)12 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.