Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 1860 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,31854Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?43%(791)50%(925)6%(118)1%(13)0%(7)1 
 3,11851I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?8%(140)27%(493)41%(768)19%(344)6%(106)6 
 3,91751I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?20%(355)56%(984)21%(368)2%(36)0%(8)6 
 4,21849Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?25%(463)67%(1242)8%(143)0%(1)0%(0)2 
 4,21848I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?39%(718)49%(900)11%(201)1%(26)0%(3)6 
 4,31848Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?38%(704)55%(1025)5%(101)1%(15)0%(3)1 
 3,91826I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?25%(461)48%(870)22%(410)4%(76)0%(9)4 

 4,012827Total gennemsnit / (antal besvarelser)28%(3632)50%(6439)16%(2109)4%(511)1%(136)26 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.