Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Skive tekniske skole
 2851 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 2842 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 34%(960)57%(1613)7%(206)2%(48)1%(15)2 
 3,0 2827 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 9%(248)21%(602)40%(1137)20%(569)10%(271)3 
 3,9 2554 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 20%(522)54%(1380)22%(565)3%(81)0%(6)8 
 4,2 2827 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 27%(764)64%(1823)8%(233)0%(6)0%(1)6 
 4,1 2832 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 28%(786)53%(1509)16%(444)3%(80)0%(13)13 
 4,1 2821 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 27%(761)62%(1760)9%(245)1%(40)1%(15)4 
 3,8 2712 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 21%(579)44%(1184)27%(735)7%(184)1%(30)64 

 3,9 19415 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 24%(4620)51%(9871)18%(3565)5%(1008)2%(351)100 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.