Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 2245 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2011
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 2231 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 40%(899)51%(1144)6%(145)1%(24)1%(19)1 
 3,1 2231 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 5%(105)30%(674)38%(857)19%(432)7%(163)6 
 3,9 2150 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 16%(352)58%(1237)22%(466)4%(82)1%(13)13 
 4,2 2232 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 30%(669)64%(1431)5%(120)0%(10)0%(2)2 
 4,1 2224 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 36%(795)47%(1036)14%(319)3%(65)0%(9)14 
 4,2 2207 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 32%(709)57%(1262)6%(141)4%(88)0%(7)11 
 3,9 2132 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 25%(527)43%(923)27%(583)5%(96)0%(3)71 

 3,9 15407 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 26%(4056)50%(7707)17%(2631)5%(797)1%(216)118 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.