Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 992 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2011
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,5992Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?55%(549)40%(400)3%(31)0%(4)1%(8)0 
 3,2986I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?8%(79)30%(292)45%(441)13%(128)5%(46)5 
 4,1891I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?29%(255)58%(518)13%(113)1%(5)0%(0)2 
 4,4976Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?40%(393)58%(562)2%(21)0%(0)0%(0)0 
 4,4989I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?49%(489)40%(399)9%(90)1%(10)0%(1)1 
 4,4977Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?47%(459)46%(447)3%(33)4%(36)0%(2)0 
 4,1967I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?35%(343)45%(437)18%(173)1%(14)0%(0)7 

 4,26778Total gennemsnit / (antal besvarelser)38%(2567)45%(3055)13%(902)3%(197)1%(57)15 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.