Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1613 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2011
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,31603Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?38%(603)54%(866)7%(109)1%(14)1%(11)4 
 3,11605I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?10%(153)26%(416)40%(636)19%(302)6%(98)4 
 3,91527I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?21%(324)54%(821)22%(335)3%(44)0%(3)7 
 4,31592Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?36%(568)58%(930)6%(91)0%(3)0%(0)1 
 4,11598I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?30%(478)54%(867)14%(219)2%(29)0%(5)3 
 4,21588Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?30%(483)60%(946)8%(130)2%(25)0%(4)1 
 3,71536I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?20%(311)37%(575)34%(528)8%(118)0%(4)11 

 3,911049Total gennemsnit / (antal besvarelser)26%(2920)49%(5421)19%(2048)5%(535)1%(125)31 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.