Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 2087 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2011
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 2078 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 40%(824)53%(1091)6%(124)1%(25)1%(14)1 
 3,1 2085 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 10%(203)26%(547)40%(839)17%(347)7%(149)0 
 3,9 1936 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 21%(415)55%(1056)21%(402)3%(58)0%(5)3 
 4,3 2084 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 33%(692)62%(1283)5%(105)0%(4)0%(0)1 
 4,2 2068 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 37%(768)47%(973)14%(283)2%(39)0%(5)17 
 4,3 2072 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 36%(741)56%(1152)7%(145)1%(29)0%(5)3 
 4,0 2021 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 30%(598)43%(877)23%(457)4%(76)1%(13)26 

 4,0 14344 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 30%(4241)49%(6979)16%(2355)4%(578)1%(191)51 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.