Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 3321 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2011
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 3313 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 33%(1103)57%(1892)7%(217)1%(43)2%(58)7 
 3,1 3311 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 13%(418)24%(804)35%(1148)19%(642)9%(299)4 
 4,0 3126 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 23%(734)55%(1715)19%(597)2%(77)0%(3)4 
 4,3 3298 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 37%(1230)56%(1832)7%(221)0%(13)0%(2)1 
 4,2 3312 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 35%(1154)48%(1604)14%(474)2%(77)0%(3)6 
 4,1 3303 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 29%(953)59%(1963)9%(304)2%(78)0%(5)2 
 4,0 3212 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 35%(1128)38%(1228)23%(725)3%(101)1%(30)51 

 4,0 22875 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 29%(6720)48%(11038)16%(3686)5%(1031)2%(400)75 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.