Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 559 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2011
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,5 558 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 55%(306)41%(231)3%(18)0%(0)1%(3)1 
 3,3 558 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 12%(68)30%(165)40%(221)14%(78)5%(26)1 
 4,2 518 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 34%(175)55%(283)10%(54)1%(5)0%(1)0 
 4,3 558 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 38%(212)58%(322)4%(22)0%(1)0%(1)0 
 4,4 555 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 47%(263)45%(251)7%(39)0%(1)0%(1)3 
 4,4 557 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 45%(252)49%(272)3%(16)2%(12)1%(5)1 
 4,3 545 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 44%(239)43%(236)11%(60)2%(10)0%(0)1 

 4,2 3849 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 39%(1515)46%(1760)11%(430)3%(107)1%(37)7 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.