Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Tradium
 132 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2011
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 125 I hvilken grad... Fik virksomhedens medarbejder / medarbejdere plads på kurset på det ønskede tidspunkt? 39%(49)54%(68)4%(5)2%(3)0%(0)7 
 4,1 132 I hvilken grad... Svarer udbyttet af kurset til virksomhedens behov? 27%(36)59%(78)14%(18)0%(0)0%(0)0 
 4,2 131 I hvilken grad... Har medarbejderen /medarbejderne haft mulighed for at anvende udbyttet af kurset? 40%(52)46%(60)13%(17)2%(2)0%(0)0 
 4,3 132 Vil du.. Anbefale dette kursus til andre? 40%(53)54%(71)6%(8)0%(0)0%(0)0 

 4,3 520 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 37%(190)53%(277)9%(48)1%(5)0%(0)7 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.