Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 3583 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2011
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 3568 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 34%(1201)56%(1991)9%(307)1%(50)1%(19)2 
 3,2 3556 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 11%(390)29%(1021)36%(1290)17%(598)7%(257)6 
 3,9 3419 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 19%(638)57%(1954)22%(736)2%(74)0%(17)3 
 4,2 3552 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 29%(1026)64%(2274)7%(237)0%(9)0%(6)2 
 4,1 3561 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 32%(1150)50%(1780)15%(531)2%(85)0%(15)8 
 4,1 3554 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 30%(1050)57%(2038)9%(332)3%(106)1%(28)9 
 3,8 3460 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 24%(826)44%(1510)24%(837)8%(278)0%(9)36 

 3,9 24670 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 25%(6281)51%(12568)17%(4270)5%(1200)1%(351)66 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.