Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 4037 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2011
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 3905 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 40%(1576)51%(2006)6%(238)1%(43)1%(42)11 
 3,1 3895 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 11%(415)25%(955)40%(1561)19%(723)6%(241)5 
 4,0 3735 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 26%(967)54%(2014)17%(619)3%(118)0%(17)9 
 4,3 3908 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 35%(1350)58%(2251)7%(267)1%(29)0%(11)4 
 4,2 3853 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 40%(1557)46%(1763)12%(446)2%(79)0%(8)45 
 4,3 3884 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 38%(1493)52%(2035)7%(256)2%(84)0%(16)6 
 4,1 3786 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 39%(1464)40%(1517)17%(637)4%(136)1%(32)79 

 4,0 26966 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 33%(8822)47%(12541)15%(4024)4%(1212)1%(367)159 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.