Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 993 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2011
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4 977 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 49%(481)46%(453)3%(27)0%(2)1%(14)5 
 3,0 974 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 5%(48)25%(243)40%(391)22%(217)8%(75)5 
 4,1 908 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 26%(240)61%(554)10%(91)1%(10)1%(13)12 
 4,3 977 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 36%(350)58%(569)6%(57)0%(1)0%(0)5 
 4,3 979 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 37%(367)56%(549)5%(48)1%(10)1%(5)7 
 4,3 979 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 39%(380)54%(528)5%(49)2%(16)1%(6)0 
 4,2 968 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 37%(357)48%(463)13%(123)2%(17)1%(8)5 

 4,1 6762 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 33%(2223)50%(3359)12%(786)4%(273)2%(121)39 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.