Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 10212 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2011
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 10174 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 34%(3439)57%(5758)8%(790)1%(108)1%(79)7 
 3,1 10137 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 9%(925)25%(2584)40%(4048)18%(1837)7%(743)23 
 3,9 9593 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 18%(1718)56%(5342)23%(2166)3%(315)1%(52)27 
 4,2 10122 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 31%(3092)62%(6276)7%(704)0%(36)0%(14)8 
 4,1 10140 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 31%(3128)53%(5335)14%(1427)2%(217)0%(33)29 
 4,1 10109 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 29%(2905)60%(6065)8%(851)2%(236)1%(52)32 
 3,8 9857 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 20%(1998)44%(4291)28%(2795)7%(711)1%(62)73 

 3,9 70132 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 25%(17205)51%(35651)18%(12781)5%(3460)1%(1035)199 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.