Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 5913 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2011
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,25888Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?33%(1968)56%(3277)9%(502)2%(93)1%(48)9 
 3,25866I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?8%(462)26%(1532)44%(2600)17%(999)5%(273)12 
 3,95459I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?20%(1099)58%(3145)20%(1071)2%(128)0%(16)14 
 4,25890Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?28%(1641)67%(3943)5%(282)0%(13)0%(11)6 
 4,05876I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?25%(1472)53%(3143)19%(1118)2%(135)0%(8)11 
 4,25890Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?31%(1853)57%(3380)9%(504)2%(129)0%(24)2 
 4,15806I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?32%(1853)47%(2734)19%(1092)2%(119)0%(8)4 

 4,040675Total gennemsnit / (antal besvarelser)25%(10348)52%(21154)18%(7169)4%(1616)1%(388)58 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.