Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 11690 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2011
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 11527 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 38%(4402)53%(6133)6%(724)1%(135)1%(133)20 
 3,1 11522 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 10%(1141)26%(2980)38%(4405)19%(2144)7%(852)15 
 4,0 10947 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 23%(2468)55%(6022)19%(2084)3%(335)0%(38)29 
 4,3 11522 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 34%(3941)59%(6797)6%(713)0%(56)0%(15)8 
 4,2 11457 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 37%(4274)47%(5376)13%(1522)2%(260)0%(25)82 
 4,2 11466 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 34%(3896)56%(6412)7%(846)2%(279)0%(33)22 
 4,0 11151 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 33%(3717)41%(4545)22%(2402)4%(409)1%(78)227 

 4,0 79592 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 30%(23839)48%(38265)16%(12696)5%(3618)1%(1174)403 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.