Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 3075 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2011
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,53054Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?56%(1714)40%(1224)3%(81)0%(6)1%(29)6 
 3,23046I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?9%(287)27%(818)41%(1249)17%(521)6%(171)11 
 4,22817I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?32%(888)57%(1607)10%(286)1%(22)0%(14)14 
 4,33041Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?39%(1188)57%(1729)4%(120)0%(2)0%(2)5 
 4,43050I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?47%(1436)46%(1396)6%(189)1%(22)0%(7)11 
 4,43031Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?47%(1421)47%(1424)4%(107)2%(66)0%(13)1 
 4,23000I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?41%(1240)44%(1326)13%(384)1%(42)0%(8)13 

 4,221039Total gennemsnit / (antal besvarelser)39%(8174)45%(9524)11%(2416)3%(681)1%(244)61 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.