Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 618 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2010
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4618Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?48%(295)48%(294)4%(26)0%(2)0%(1)0 
 3,0605I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?5%(29)24%(143)45%(271)20%(123)6%(39)12 
 4,0593I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?20%(118)61%(362)18%(108)1%(5)0%(0)1 
 4,3615Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?30%(184)66%(408)4%(23)0%(0)0%(0)0 
 4,4616I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?55%(336)33%(206)10%(60)0%(1)2%(13)0 
 4,4613Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?42%(260)55%(338)2%(11)1%(4)0%(0)0 
 4,2596I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?36%(215)45%(270)17%(100)2%(11)0%(0)0 

 4,14256Total gennemsnit / (antal besvarelser)34%(1437)47%(2021)14%(599)3%(146)1%(53)13 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.