Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Handelsskolen Minerva
 2582 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2010
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,22575Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?32%(831)59%(1527)7%(188)1%(25)0%(4)1 
 3,12567I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?7%(184)29%(740)39%(1012)17%(441)7%(190)7 
 3,92420I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?17%(414)59%(1421)22%(528)2%(52)0%(5)13 
 4,12575Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?20%(506)69%(1784)10%(263)1%(21)0%(1)2 
 4,12563I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?32%(813)53%(1357)14%(355)1%(37)0%(1)13 
 4,22572Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?32%(824)57%(1474)9%(230)2%(43)0%(1)6 
 3,92480I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?29%(707)42%(1044)25%(628)4%(93)0%(8)23 

 3,917752Total gennemsnit / (antal besvarelser)24%(4279)53%(9347)18%(3204)4%(712)1%(210)65 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.