Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 571 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2010
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,6568Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?60%(339)38%(216)2%(11)0%(0)0%(2)0 
 3,2570I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?11%(60)27%(156)42%(238)15%(87)5%(29)0 
 4,2537I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?30%(162)59%(315)11%(57)1%(3)0%(0)0 
 4,3569Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?37%(213)60%(340)3%(16)0%(0)0%(0)1 
 4,4569I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?46%(264)45%(256)8%(46)1%(3)0%(0)0 
 4,4569Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?53%(300)41%(232)3%(19)2%(14)1%(4)0 
 4,4549I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?51%(282)39%(214)9%(49)1%(4)0%(0)0 

 4,23931Total gennemsnit / (antal besvarelser)41%(1620)44%(1729)11%(436)3%(111)1%(35)1 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.