Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Handelsskolen Minerva
 3770 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2010
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 3768 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 38%(1444)54%(2031)6%(240)1%(43)0%(10)0 
 3,0 3752 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 5%(188)24%(892)41%(1547)21%(804)9%(321)1 
 3,9 3574 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 19%(691)60%(2132)18%(634)3%(104)0%(13)9 
 4,2 3765 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 29%(1106)63%(2384)7%(256)0%(17)0%(2)2 
 4,2 3745 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 34%(1277)53%(2000)11%(427)1%(39)0%(2)10 
 4,2 3757 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 32%(1188)58%(2196)7%(267)3%(103)0%(3)2 
 3,9 3578 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 27%(969)45%(1626)22%(781)5%(192)0%(10)47 

 4,0 25939 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 26%(6863)51%(13261)16%(4152)5%(1302)1%(361)71 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.