Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 1590 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2010
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 1587 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 39%(618)56%(884)5%(81)0%(2)0%(2)2 
 3,1 1568 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 5%(83)27%(429)43%(682)16%(245)8%(129)7 
 4,0 1445 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 20%(291)63%(909)15%(215)1%(12)1%(18)5 
 4,3 1588 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 32%(507)63%(1000)5%(78)0%(3)0%(0)0 
 4,3 1585 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 35%(559)57%(905)7%(118)0%(3)0%(0)0 
 4,2 1579 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 35%(545)58%(917)5%(82)1%(22)1%(13)2 
 4,0 1555 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 25%(385)56%(874)17%(263)1%(17)1%(16)0 

 4,0 10907 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 27%(2988)54%(5918)14%(1519)3%(304)2%(178)16 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.