Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers tekniske skole
 3409 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2010, 2. Kvartal 2010, 3. Kvartal 2010
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1 3392 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 29%(971)59%(2013)9%(318)2%(71)1%(19)5 
 3,2 3387 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 11%(369)27%(918)36%(1229)20%(667)6%(204)7 
 3,9 3206 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 19%(619)58%(1857)20%(638)3%(84)0%(8)9 
 4,2 3375 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 30%(1027)63%(2126)6%(210)0%(8)0%(4)3 
 4,1 3395 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 30%(1002)51%(1718)16%(546)3%(113)0%(16)3 
 4,1 3368 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 25%(836)61%(2049)11%(358)3%(109)0%(16)7 
 3,8 3328 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 22%(742)44%(1462)27%(887)6%(202)1%(35)14 

 3,9 23451 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 24%(5566)52%(12143)18%(4186)5%(1254)1%(302)48 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.