Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 5053 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2010
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,35041Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?41%(2091)52%(2607)5%(275)1%(46)0%(22)2 
 3,25037I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?8%(409)27%(1348)44%(2196)17%(852)5%(232)3 
 4,14822I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?24%(1180)60%(2873)15%(707)1%(60)0%(2)31 
 4,25042Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?30%(1494)66%(3306)5%(232)0%(8)0%(2)0 
 4,25032I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?33%(1637)52%(2613)14%(696)2%(76)0%(10)5 
 4,35031Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?38%(1924)55%(2761)5%(264)1%(69)0%(13)2 
 4,24980I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?36%(1773)48%(2380)15%(743)2%(79)0%(5)9 

 4,134985Total gennemsnit / (antal besvarelser)30%(10508)51%(17888)15%(5113)3%(1190)1%(286)52 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.