Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Handelsskolen Minerva
 9875 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2010
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 9855 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 36%(3587)55%(5440)7%(692)1%(89)0%(47)6 
 3,1 9835 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 7%(675)26%(2606)40%(3905)19%(1876)8%(773)14 
 3,9 9323 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 19%(1759)57%(5324)21%(1925)3%(273)0%(42)63 
 4,2 9856 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 27%(2691)64%(6319)8%(777)1%(66)0%(3)9 
 4,2 9812 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 32%(3144)53%(5216)13%(1299)1%(144)0%(9)37 
 4,2 9841 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 31%(3046)58%(5702)8%(817)2%(243)0%(33)11 
 3,9 9427 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 28%(2595)44%(4105)24%(2242)5%(434)1%(51)145 

 4,0 67949 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 26%(17497)51%(34712)17%(11657)5%(3125)1%(958)285 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.