Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 19 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2010
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1 18 I hvilken grad... Fik virksomhedens medarbejder / medarbejdere plads på kurset på det ønskede tidspunkt? 11%(2)83%(15)6%(1)0%(0)0%(0)1 
 4,2 19 I hvilken grad... Svarer udbyttet af kurset til virksomhedens behov? 21%(4)79%(15)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 4,1 19 I hvilken grad... Har medarbejderen /medarbejderne haft mulighed for at anvende udbyttet af kurset? 16%(3)79%(15)5%(1)0%(0)0%(0)0 
 4,3 19 Vil du.. Anbefale dette kursus til andre? 26%(5)74%(14)0%(0)0%(0)0%(0)0 

 4,2 75 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 19%(14)79%(59)3%(2)0%(0)0%(0)1 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.