Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 3363 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2010
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4 3356 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 47%(1581)49%(1638)4%(125)0%(6)0%(6)3 
 3,1 3325 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 7%(235)26%(876)43%(1419)17%(578)7%(217)19 
 4,1 3120 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 23%(733)61%(1915)14%(432)1%(21)1%(19)8 
 4,3 3355 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 33%(1107)63%(2112)4%(130)0%(6)0%(0)1 
 4,3 3347 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 43%(1435)49%(1646)7%(244)0%(9)0%(13)2 
 4,3 3343 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 41%(1361)54%(1798)4%(124)1%(42)1%(18)3 
 4,1 3255 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 34%(1097)50%(1612)15%(489)1%(41)0%(16)0 

 4,1 23101 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 33%(7549)50%(11597)13%(2963)3%(703)1%(289)36 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.