Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 1727 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2009
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 1704 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 39%(672)51%(869)8%(137)1%(25)0%(1)7 
 2,9 1708 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 5%(82)20%(345)45%(768)22%(375)8%(138)5 
 4,0 1565 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 19%(296)62%(968)16%(258)3%(41)0%(2)9 
 4,2 1711 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 25%(432)67%(1141)7%(125)1%(12)0%(1)3 
 4,2 1707 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 38%(642)51%(864)10%(169)2%(30)0%(2)5 
 4,2 1716 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 32%(547)57%(971)8%(139)3%(46)1%(13)2 
 4,0 1639 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 27%(447)49%(796)20%(324)4%(69)0%(3)9 

 4,0 11750 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 27%(3118)51%(5954)16%(1920)5%(598)1%(160)40 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.