Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 1286 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2009
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 1280 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 42%(544)51%(655)5%(63)1%(15)0%(3)2 
 3,1 1281 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 7%(91)27%(340)42%(542)20%(253)4%(55)1 
 4,0 1161 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 22%(256)63%(727)14%(158)2%(19)0%(1)8 
 4,3 1272 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 34%(429)62%(784)4%(57)0%(0)0%(2)0 
 4,3 1269 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 41%(524)49%(619)10%(124)0%(2)0%(0)4 
 4,3 1275 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 39%(497)51%(653)7%(87)2%(30)1%(8)1 
 4,1 1262 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 30%(381)51%(648)16%(201)2%(28)0%(4)0 

 4,1 8800 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 31%(2722)50%(4426)14%(1232)4%(347)1%(73)16 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.