Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 1059 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2009
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,31057Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?42%(445)51%(535)6%(62)1%(8)1%(7)1 
 3,11037I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?9%(91)25%(261)37%(385)23%(243)5%(57)6 
 3,9994I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?17%(169)63%(625)18%(175)2%(22)0%(3)3 
 4,31049Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?31%(330)63%(665)5%(52)0%(1)0%(1)4 
 4,21051I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?35%(372)54%(569)10%(106)0%(4)0%(0)0 
 4,21054Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?32%(336)58%(608)7%(74)3%(33)0%(3)0 
 4,01034I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?29%(301)42%(437)25%(262)3%(34)0%(0)0 

 4,07276Total gennemsnit / (antal besvarelser)28%(2044)51%(3700)15%(1116)5%(345)1%(71)14 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.