Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 1207 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2009
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 1205 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 34%(415)58%(695)6%(77)1%(10)1%(8)0 
 3,1 1202 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 7%(88)25%(303)44%(531)17%(206)6%(74)1 
 3,9 1098 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 20%(217)57%(627)22%(239)1%(10)0%(5)5 
 4,3 1193 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 35%(412)60%(719)5%(55)1%(7)0%(0)5 
 4,2 1193 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 34%(409)50%(602)15%(175)1%(7)0%(0)8 
 4,2 1199 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 30%(358)61%(734)6%(69)3%(36)0%(2)4 
 4,0 1185 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 31%(363)43%(515)21%(250)4%(51)1%(6)3 

 4,0 8275 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 27%(2262)51%(4195)17%(1396)4%(327)1%(95)26 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.