Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 5279 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2009
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,35246Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?40%(2076)52%(2754)6%(339)1%(58)0%(19)10 
 3,05228I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?7%(352)24%(1249)43%(2226)21%(1077)6%(324)13 
 4,04818I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?19%(938)61%(2947)17%(830)2%(92)0%(11)25 
 4,25225Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?31%(1603)63%(3309)6%(289)0%(20)0%(4)12 
 4,25220I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?37%(1947)51%(2654)11%(574)1%(43)0%(2)17 
 4,25244Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?33%(1738)57%(2966)7%(369)3%(145)0%(26)7 
 4,05120I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?29%(1492)47%(2396)20%(1037)4%(182)0%(13)12 

 4,036101Total gennemsnit / (antal besvarelser)28%(10146)51%(18275)16%(5664)4%(1617)1%(399)96 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.