Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers tekniske skole
 5170 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2009
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,15151Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?27%(1380)62%(3173)10%(491)1%(65)1%(42)10 
 3,15142I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?9%(483)27%(1413)34%(1759)21%(1063)8%(424)15 
 3,84867I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?15%(748)57%(2777)24%(1148)4%(173)0%(21)11 
 4,25138Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?27%(1380)64%(3268)9%(453)1%(33)0%(4)9 
 4,05142I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?25%(1296)56%(2904)15%(783)3%(133)1%(26)12 
 4,15126Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?23%(1183)66%(3362)9%(456)2%(102)0%(23)13 
 3,65064I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?16%(826)43%(2153)30%(1539)9%(435)2%(111)60 

 3,935630Total gennemsnit / (antal besvarelser)20%(7296)53%(19050)19%(6629)6%(2004)2%(651)130 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.