Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 405 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2008
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,5 401 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 52%(208)43%(172)4%(18)0%(1)0%(2)0 
 2,9 404 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 6%(24)21%(84)36%(146)27%(110)10%(40)0 
 4,1 382 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 26%(99)62%(236)11%(43)1%(4)0%(0)1 
 4,2 405 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 28%(113)67%(272)5%(20)0%(0)0%(0)0 
 4,3 403 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 41%(167)49%(199)8%(34)1%(3)0%(0)0 
 4,4 404 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 45%(180)49%(197)4%(16)3%(11)0%(0)0 
 4,2 391 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 38%(150)48%(187)13%(49)1%(5)0%(0)0 

 4,1 2790 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 34%(941)48%(1347)12%(326)5%(134)2%(42)1 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.