Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 818 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2008
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 817 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 39%(317)59%(478)2%(14)1%(5)0%(3)0 
 3,2 816 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 7%(57)30%(244)40%(323)19%(153)5%(39)1 
 4,0 773 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 20%(151)65%(506)14%(106)1%(9)0%(1)3 
 4,3 809 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 34%(276)63%(508)3%(22)0%(3)0%(0)1 
 4,2 818 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 29%(235)62%(507)8%(69)1%(6)0%(1)0 
 4,3 808 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 36%(292)59%(475)4%(33)1%(6)0%(2)0 
 4,1 783 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 35%(277)44%(348)18%(144)1%(9)1%(5)0 

 4,1 5624 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 29%(1605)55%(3066)13%(711)3%(191)1%(51)5 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.