Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 2972 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2008
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,42952Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?43%(1267)54%(1592)3%(78)0%(9)0%(6)1 
 3,12956I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?6%(183)27%(810)42%(1242)19%(547)6%(174)1 
 4,12790I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?23%(644)62%(1721)15%(408)1%(16)0%(1)6 
 4,32930Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?33%(969)61%(1799)5%(158)0%(4)0%(0)1 
 4,22955I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?32%(945)55%(1622)13%(374)0%(13)0%(1)0 
 4,32955Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?38%(1111)56%(1655)4%(124)2%(50)1%(15)1 
 4,12870I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?35%(1011)46%(1313)17%(487)2%(51)0%(8)0 

 4,120408Total gennemsnit / (antal besvarelser)30%(6130)52%(10512)14%(2871)3%(690)1%(205)10 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.