Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social & SundhedsSkolen, Herning
 204 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2007
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 204 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 43%(87)50%(103)6%(12)1%(2)0%(0)0 
 2,9 204 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 3%(6)21%(43)44%(90)25%(50)7%(15)0 
 4,0 199 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 17%(34)64%(127)18%(35)2%(3)0%(0)1 
 4,2 204 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 23%(46)74%(151)3%(7)0%(0)0%(0)0 
 4,1 199 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 27%(54)52%(104)19%(38)2%(3)0%(0)2 
 4,3 203 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 38%(77)54%(109)6%(13)2%(4)0%(0)0 
 4,2 201 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 40%(80)44%(89)15%(30)1%(2)0%(0)0 

 4,0 1414 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 27%(384)51%(726)16%(225)5%(64)1%(15)3 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.