Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 582 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2007
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4582Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?43%(248)54%(316)2%(14)0%(2)0%(2)0 
 2,9581I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?7%(40)16%(93)45%(264)22%(129)9%(55)0 
 3,9527I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?18%(93)61%(324)18%(96)2%(12)0%(2)2 
 4,3572Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?37%(213)59%(338)3%(17)1%(4)0%(0)1 
 4,2580I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?36%(208)51%(298)12%(72)0%(2)0%(0)0 
 4,3581Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?35%(201)61%(354)2%(13)2%(13)0%(0)0 
 4,1554I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?31%(174)50%(277)17%(94)2%(9)0%(0)0 

 4,03977Total gennemsnit / (antal besvarelser)30%(1177)50%(2000)14%(570)4%(171)1%(59)3 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.