Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 851 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2007
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4842Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?45%(380)52%(437)2%(13)0%(2)1%(10)0 
 3,1850I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?6%(49)30%(255)39%(329)20%(166)6%(51)0 
 4,0840I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?19%(156)66%(553)14%(121)1%(8)0%(2)0 
 4,4840Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?38%(316)60%(504)2%(19)0%(1)0%(0)0 
 4,2836I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?30%(247)60%(500)10%(86)0%(3)0%(0)0 
 4,4826Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?40%(333)57%(471)2%(14)1%(8)0%(0)0 
 4,1809I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?28%(227)58%(470)13%(109)0%(3)0%(0)0 

 4,15843Total gennemsnit / (antal besvarelser)29%(1708)55%(3190)12%(691)3%(191)1%(63)0 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.