Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 3321 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2007
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,33309Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?40%(1313)54%(1787)5%(173)1%(21)0%(15)0 
 3,03314I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?6%(204)22%(733)45%(1496)19%(634)7%(247)1 
 3,93118I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?16%(504)59%(1834)22%(677)3%(93)0%(10)3 
 4,33276Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?33%(1080)63%(2067)4%(119)0%(10)0%(0)2 
 4,13294I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?29%(953)55%(1821)14%(471)1%(47)0%(2)3 
 4,23278Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?33%(1081)59%(1947)4%(137)3%(105)0%(8)0 
 4,13174I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?29%(921)52%(1662)17%(533)2%(58)0%(0)0 

 4,022763Total gennemsnit / (antal besvarelser)27%(6056)52%(11851)16%(3606)4%(968)1%(282)9 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.