Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 621 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2006
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4 620 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 42%(258)55%(338)4%(23)0%(0)0%(1)0 
 3,1 619 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 5%(33)32%(199)34%(212)20%(121)9%(54)0 
 3,9 611 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 18%(109)56%(344)24%(145)2%(13)0%(0)9 
 4,2 620 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 29%(178)67%(416)4%(26)0%(0)0%(0)0 
 4,2 605 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 32%(193)52%(314)16%(94)1%(4)0%(0)0 
 4,3 608 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 34%(205)61%(370)4%(27)1%(6)0%(0)0 
 4,1 607 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 37%(224)42%(253)19%(115)2%(15)0%(0)1 

 4,0 4290 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 28%(1200)52%(2234)15%(642)4%(159)1%(55)10 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.