Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 326 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2006
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,5 326 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 51%(167)47%(154)2%(5)0%(0)0%(0)0 
 3,2 324 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 8%(27)29%(95)39%(127)17%(55)6%(20)2 
 3,9 324 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 21%(67)54%(175)25%(80)1%(2)0%(0)0 
 4,2 325 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 26%(85)72%(234)2%(6)0%(0)0%(0)0 
 4,3 326 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 38%(123)55%(178)7%(22)1%(3)0%(0)0 
 4,4 321 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 44%(140)54%(172)2%(6)1%(3)0%(0)0 
 4,2 312 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 32%(101)53%(164)14%(45)1%(2)0%(0)1 

 4,1 2258 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 31%(710)52%(1172)13%(291)3%(65)1%(20)3 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.