Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 913 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2006
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4904Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?37%(338)62%(557)1%(9)0%(0)0%(0)0 
 3,0904I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?6%(52)20%(184)49%(441)17%(156)8%(71)1 
 4,0903I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?20%(183)56%(510)22%(200)0%(2)1%(8)1 
 4,3897Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?33%(299)63%(566)3%(29)0%(2)0%(1)2 
 4,1890I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?29%(260)56%(499)15%(130)0%(1)0%(0)1 
 4,3907Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?35%(320)63%(574)1%(7)1%(6)0%(0)0 
 4,0896I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?21%(190)55%(495)21%(190)2%(21)0%(0)0 

 4,06301Total gennemsnit / (antal besvarelser)26%(1642)54%(3385)16%(1006)3%(188)1%(80)5 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.